Het gezelligste plekje van Friesland!

Brandveiligheid camping

Geplaatst: 24-05-2018

Onderzoek en maatregelen brandveiligheid op camping Lemmer (24-05-2018)

Afbeelding campingterrein

Op camping Lemmer zijn de afgelopen weekenden alweer regelmatig gasten te vinden. Er is voor dit seizoen een aantal investeringen gedaan op de camping, zoals aan sanitair en elektra. Daarnaast is na afgelopen seizoen onderzoek gedaan naar de brandveiligheid, waarbij een aantal maatregelen naar voren kwam. Het college bespreekt dit binnenkort. Tijdens het lopende seizoen willen we in overleg met de campinggasten de eerste aanpassingen doen. De langere termijn vraagt om een visie en bredere aanpak van de inrichting van de camping.

Brandveiligheidsonderzoek

Na het campingseizoen van 2017 is in het najaar onderzoek gedaan naar de brandveiligheid op de camping. Dit in samenwerking met en uitgevoerd door de Veiligheidsregio (brandweer). Reden van het onderzoek is dat we het belangrijk vinden dat we voldoen aan de eisen in het activiteitenbesluit Wet milieubeheer en in het Bouwbesluit. ‘Brandveilig gebruik’ is hier onderdeel van. Zo zijn bijvoorbeeld de blusmiddelen en de kwaliteit van de installaties op de camping onderzocht.  Uit het onderzoek bleek dat we niet meer aan alle voorwaarden voldoen die horen bij de vergunning ‘brandveilig gebruik’.

College bespreekt aanpak

Uit het onderzoek komen een paar aandachtspunten naar voren, zoals de vluchtwegen, blusmiddelen, installaties en gebruik van open vuur. Voor het brandveilig houden van de camping, zijn zowel voor de korte als voor de lange termijn maatregelen nodig. Het college heeft dit onderwerp met een plan van aanpak daarom binnenkort op de agenda staan. De campinggasten ontvangen bericht over de aanpak en de maatregelen zullen in overleg met hen plaatsvinden. De maatregelen voor dit seizoen kosten naar verwachting € 200.000,-. Doel van deze maatregelen is dat we voldoen we aan onze wettelijke zorgplicht voor veiligheid in de openbare ruimte.

Maatregelen op korte en lange termijn

Een aantal kleinere maatregelen is meteen na het onderzoek gerealiseerd. Zo hebben we blusapparatuur op een paar centrale locaties bijgeplaatst. Daarnaast willen we dit seizoen in overleg met de eigenaren van de vaste standplaatsen, de installaties van gas en elektra checken en waar nodig vervangen. Ook willen we instructies maken voor gebruik van open vuur (en bbq). Verder is vervolgonderzoek gedaan naar de onderlinge afstand van de vaste standplaatsen. De afstand tussen de verschillende stacaravans en bijgebouwen is vaak te klein en daarmee een aandachtspunt voor de langere termijn. Dit vraagt om een bredere aanpak en visie op de inrichting van de camping.

Historie camping Lemmer

De camping aan de Plattedijk is ontstaan in de jaren ’70. Het is een gemeentelijke camping, wat inmiddels vrij uniek is in Nederland. De gemeente is eigenaar van de grond en van de voorzieningen op de camping. De camping biedt plaats aan 240 stacaravans, met veel vaste gasten. Daarnaast is er een kampeerterrein met zo’n 30 vrije plaatsen. Ongeveer 80% van de gasten op de camping is Duits.

Voorwaarden brandveiligheid

De problematiek rondom de brandveiligheid is in Nederland niet nieuw, maar krijgt wel steeds meer aandacht. Camping Lemmer is gegroeid vanuit de historie. Op de camping zijn geleidelijk aan meer bijgebouwtjes geplaatst, waarop eerst vanuit de wet weinig controle vereist was. Dit geleidelijk bijbouwen zie je dan ook op veel andere campings, maar is een groeiend probleem. Binnen de huidige wetgeving en rekening houdend met de historisch gegroeide situatie, streven we als gemeente naar maximale veiligheid. Dit vraagt om een ‘maatwerk-oplossing’.