Het gezelligste plekje van Friesland!

Openbare toiletten mogen open voor dagrecreatie

Geplaatst: 04-06-2020

Gemeenschappelijke was-, toilet en douchevoorzieningen op campings en vakantieparken, en bij parken, natuurgebieden, stranden zijn in Nederland gesloten tot 1 juli 2020. De noodverordening laat wel toe dat openbare toiletten zonder was- en douchefaciliteiten kunnen worden geopend. Hiermee kan vervuiling van de openbare ruimte worden voorkomen en tegengegaan; er wordt voorkomen dat mensen hun behoefte in de openbare ruimte doen.

Om die reden mogen in Noord-Nederland vanaf 14 mei 2020 openbare toiletvoorzieningen worden geopend voor dagrecreanten. Alle was- en douchevoorzieningen moeten gesloten blijven. Wanneer in één toiletgebouw zowel toiletten als was- en douchevoorzieningen zijn, mogen hierin alleen de toiletten worden geopend voor dagrecreanten. Dit geldt van zonsopgang tot zonsondergang.

Zowel de beheerders van de toiletten als de dagrecreanten hebben de verantwoordelijkheid om zich altijd aan de algemeen geldende landelijke maatregelen te blijven houden: houd 1,5 meter afstand, vermijd drukte, was vaak je handen en blijf thuis als je klachten hebt.

Het openen van toiletten is een mogelijkheid; het is geen verplichting voor de eigenaar, noch is het een recht van de gebruiker. Voorop moet staan of de situatie ter plaatse het verantwoord maakt om de toiletten te openen. De opening zal in de praktijk gefaseerd plaatsvinden omdat het met het oog op de coronacrisis veilig moet gebeuren.

De openbare toiletten in de gemeentelijke havens zijn, daar waar het verantwoord is, vanaf 20 mei open voor dagrecreanten.

Verblijfsrecreatie

Wanneer recreanten komen overnachten - zogenaamde 'verblijfsrecreatie' - geldt de regeling dat de sanitaire faciliteiten per recreatie-eenheid apart moeten kunnen worden gebruikt; ieder huishouden (bijvoorbeeld een gezin of een individu) dat komt overnachten moet gedurende het hele verblijf over eigen aparte sanitaire voorzieningen kunnen beschikken, die alleen door dat huishouden gebruikt mogen worden. Wanneer de opening van toiletten wordt gebruikt om via een omweg overnachtingen zonder eigen sanitair mogelijk te maken, kan op basis van de noodverordening worden gehandhaafd.

Campinggasten en gasten op recreatieparken, moeten hun eigen sanitaire voorzieningen hebben. Toiletgebouwen zijn tot 1 juli voor verblijfsrecreatie gesloten.